Artilleristernas skyddshelgon Sancta Barbara


Legenden om Sancta Barbara
Legenden om detta helgon återfinns i flera källor, av vilka två fornsvenska, Codex Oxenstierna från 1300-talets senare del samt Själens tröst från mitten av 1400-talet. En ännu äldre källa än dessa två är ett dokument av historikern Metaphrastes från omkring år 1000. Där berättas att Barbara föddes omkring år 200 e.Kr och att hon dog år 303 eller 306 e.Kr.

Vem var hon?
Barbara omtalas som en underskön och intelligent ungmö på 15 år som intresserar sig för kristendomen. Detta blir dock ett problem eftersom fadern, en rik adelsman vid namn Dioscurus, har en stark hednisk tro. Han vill skydda sin dotter från den kristna påverkan och är dessutom så rädd om sin sköna dotter och hennes oskuld, så att han spärrar in henne i ett torn, när han reser bort på en längre resa.

Vistelsen i tornet
Hur pass effektiv vakthållningen vid tornet var under faderns frånvaro kan man diskutera, för följande hände. Barbara får motta det kristna dopet. Hon utför också följande underverk, trots att tornet hade stenpelare, trycker hon in ett kors med sina fingrar som om pelarna var av vax. Under sin fångenskap slår hon dessutom sönder sin hedniske faders avgudabilder.
När fadern kommer tillbaka och finner att dottern är kristen, avgudabilderna sönderslagna och att dottern dessutom vägrar att gifta sig med den man han utsett åt henne får han ett raseriutbrott.
Tornet hade ursprungligen två fönster, men Barbara lät under fångenskapen göra ett tredje. Hon berättade för sin far att de tre fönstren symboliserade Fadern, Sonen och den Helige ande. Detta ökade inte vänskapen mellan far och dotter!

Flykten ur tornet
Om Barbaras flykt ur tornet och bort från fadern berättas följande.
Tornet böjde sig ner och lät henne stiga ner på marken och springa bort. Hon lyckades få ett försprång och gömma sig undan fadern som jagade henne. Hon träffar under jakten två herdar och en av dem förråder åt vilket håll Barbara givit sig av. Hedern straffas med en gång och förvandlas till en marmorstod och hans får förvandlas till en svärm med gräshoppor.

Barbara torteras
I en bergshåla hittar fadern Barbara. Hon vägrar att göra avbön från kristendomen och utsätts då för en fruktansvärd tortyr. Eftersom tortyren haft betydelse för hennes kanonisering, återges den här utförligt. Hon blir hudflängd, inspärrad i ett mörkt fängelse, bränns i sidorna med ett bloss samt slås i huvudet med hammare.
Barbara blir dömd till döden och det är Barbaras egen far som är bödeln.
I samma ögonblick som han hugger huvudet av dottern, träffas han av blixten och förintas!


Klicka för att läsa om syboliken mellan artilleristerna och Sancta Barbara


På gång!

Styreksen önskar en fortsatt trevlig sommar!
C P 18 sommarhälsning
Finns att läsa under Senaste nytt!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Vill Du kustvandra eller jobba i museet som volontär?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!