Firandet av Sancta Barbara

Artileristerna börjar att fira Sancta Barbara
Detta firande har gamla traditioner, särskilt i de katolska länderna.
I Spanien började firandet redan i mitten av 1400-talet och med salut, festmåltid, teaterspel, utdelande av ordnar och premier firade man henne varje år.
Vid artilleriförbanden här i Norden har Barbarafirandet varit lite mindre och sporadiskt.
Norrmännen har efter andra världskriget intensifierat sitt firande. Vildsvinet Olgas skinn och ett renskinn är kultföremål där. Firandet antar skämtsamma former och som exempel på detta kan nämnas “Den gyllene kanonens orden“ för misstag man lyckats göra under året. Det hela började i Tysklandsbrigadens artilleri 1947 med en berömd "svinepelsfest“, där vildsvinet Olgas skinn blev föremål för dyrkan. Brigaden upplöstes 1953 och skinnet överlämnades då till artilleriets skjutskola och förvaras sedan 1959 på Haslemoen. Brigaden i Nordnorge för traditionerna vidare med ett renskinn med Barbaramotiv på.


7-pundarna?
A 7 Sancta Barbarafirande
Sankta Barbara firades första gången vid A 7 på Korsbetningen 1985. Det var året innan regementet flyttade ut till Visborgs slätt. Firandet togs sedan med till Visborgs slätt och fortsatte där i regementets regi i 15 år fram till att förbandet lades ner år 2000.
Efter "sjöslagen" som ägde rum under firandet av Barbara vid A 7 dom första åren, bland annat ute på Fårö, så infördes även vid A 7:s Sancta Barbarafirande ett skinn. - Givetvis då ett fårskinn! På skinnet skulle alla som deltog vid firandet för första gången skriva sitt namn. Skinnet har inte använts efter regementets nedläggning och finns nu förvarat hos Gotlands Försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde. Där kan Du själv se vem som deltog i firandet under regementets sista år!
Firandet fortsatte, efter avvecklingen av A 7, på ”slätten” t.o.m. år 2005. Firandet flyttades året därpå till lokaler vid Suderbys herrgård där firandet genomfördes fram till 2008. Mellan 2009 och 2011 firandes vårt helgon vid GFM i Tingstäde för att därefter återigen firas i Visby.
Firandet har genomförts i A 7 Kamratförenings regi från år 2000 med undantag för 2020 p.g.a. pågående pandemi.

Firandet av Sancta Barbara
Genomförs 2024, för 38 gången, lördagen den 7 december ! ! !

Ett firande i förändring!


Från att ha varit ett mycket seriöst och traditionellt firande som genomfördes av våra katolska artilleribröder så förändrades firandet av vårt skyddshelgon här i dom Nordiska länderna.
Vi har ju inte samma syn på det här med helgon som ute i Europa.
Här firas Sancta Barbara i anslutning till den 4 december då Barbro ha har namnsdag. Bodenartilleristerna och vi Gotlandsartillerister har även lyckats med att personifiera Sancta Barbara. I norr genom Barbara "Lillbabs" Svensson och här på Gotland naturligtvis genom Barbro "Babben" Larsson!
Båda två har deltagit i firandet vid respektive regemente.

7-pundarna tar över!
När firandet genomfördes vid A 7 för tionde gången togs nya grepp och det hela blev till en "heldagsövning". Dagen började med flagghissning på kaserngården följt av "Frukostbuffé á la Babben" i Hwitstjärna. Därefter lösande av avancerade uppgifter som skulle redovisas under kvällen. Efter lunch genomfördes "Babben Cup", en mångkamp med varierande grenar. Kvällen innehöll en ståtlig ceremoni med medaljutdelning följt av bombkastning med 3-pundaren. Middag och själva höjdpunkten den avslöjande "Kanonaden" med ytterligare utdelning av medaljer. En del inte alls så roliga att få sig tilldelade!
Kvällen fick sedan övergå i natt i mässens lokaler!