Vad binder artilleristerna samman med helgonet?

Sancta Barbara attributens symbolik överförs till både gårdagens och dagens artillerister.

Tornet
För tankarna till våra fästningar och fästningsartilleri.
Blixten
Är mynningsflammorna från våra kanoner.
Åskans muller
Är artillerielden och dundret därifrån som skrämmer fienden minst lika mycket som verkanselden.

Bråd död
Som drabbade Barbara gällde även för artillerister. Det berättas t.ex. att av 25 tillverkade kanoner på 1770-talet vid ett visst bruk, sprängdes 16 av dessa i bitar under skjutning. Dessutom exploderade ofta krutet okontrollerat. Därför kunde tjänsten vid de egna kanonerna skada flera egna än de som föll för fiendens vapen.


Svärdet
Symboliserar dödsvapnet.

Kanon och kanonkula
Sancta Barbara finns ibland avbildad med en kanonkula eller en kanon. Eftersom krutet var Byssfolkets - artilleristernas äldsta namn - störste fiende ansågs det att artilleristerna älskade Gud mer än vad andra soldater gjorde. Att svära var inte tillrådligt när man hanterade vapen och krut. Laddningen av kanoner var så riskabel att i Frankrike föreskrevs det att vid införandet av kulan i loppet skulle man göra korstecknet över mynningen för att åkalla Sancta Barbara.
Respekten för Barbara och för krutet tog sig bl a uttryck i att äktenskapsbrott och osedlig vandel straffades hårt, bl.a. med uteslutning från artilleritjänsten.

Säkerhetskraven växer!


I stället för att åkalla sitt helgon ger man i ett norskt artillerireglemente från slutet av 1700-talet följande anvisning: "Varje artillerist skall kunna läsa och tydligt utsäga tryckta eller tydligt skrivna tal".

Detta var enligt 7-pundarna, som organiserade Barbarafirandet under många år på Visborgs slätt, början till "Säkerhetsinstruktion för Artilleriet" (SäkI Art).
I Visby inrättades, som en naturlig del i det säkerhetstänkandet, Artilleriläroverket redan år 1835.

Läs om firandet!