Verksamhet 2024

Kamratträff i Stockholm den 28 februari kl. 18.00
Sedvanlig träff i Stockholm i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104.
Baren är öppen från 18.00 och mat (pytt i panna) blir det ca. 19.00.
Anmälan till Anders Nilsson senast den 5 februari via mail till ordforande@a7kamratforening.se eller på mobil 0704-74 38 18. Avgift 200 kr.
Vid färre än 15 så ställs aktiviteten in!
Ta chansen att få träffas en stund och prata gamla minnen!
Välkommen!

Ärtlunch i Restaurang P 18 den 18 april kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande till Göte Nilsson senast den 15 april via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs vid Gotlands försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.45.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Restaurang P 18 den 3 oktober kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande senast den 30 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller skickas till Anders Nilsson, Kung Magnus väg 28, 621 39 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 7 december
Personlig inbjudan skickas ut till betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna


På gång!

Ändrat datum för fredagsfika!
P.g.a. långfredagen så ändras datumet för mars månads "fredagsfika vid Märtas" till den 22 mars kl. 14.00.

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Årsmöte genomfördes den 15 feb


Kamratträffen i Stockholm den 28 feb


Vårens ärtlunch den 18 april!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!