Byssfolket organiserar sig!


Denna sida är inte färdig ännu och därför redovisas bara helt kort lite grann om organisationen vid A 7 Sancta Barbarafirande.


För att underlätta för dom som aldrig varit med i firandet vid regementet finns en liten Barbaraordlista till höger på denna sida och på sidan om 7-pundarna.Firandet genomfördes i fyra stycken Legioner som leddes utav varsin Styckjunkare.
Alltså Wisborgs, den blå, Stålhatts, den gröna, Carlswärds, den röda och naturligt vis även Sancta Barbaras legion, den vita.
Legionernas Styckjunkare hade naturligtvis sin grad kopplad till legionens namn. De tävlade från morgon till sen kväll om vem som utav de fyra som skulle utses till "Årets styckjunkare".


Vad var en Styckjunkare?
Han var artilleristernas grad på en fanjunkare. "Stycke", en äldre benämning på artilleripjäs. I Barbarasammanhang är "Styckjunkarna" chefer för varsin "legion". Dom kommenderades ur "Byssfolket" och fick order för "Barbaraverksamheten" av "7-Pundarna" kvällen innan "firandet".


Legionernas personal, Byssfolket, bestod av Värvad stam och Volontärer varav en del
även fick särskilda uppgifter såsom Lavetter, Mörsare, Kanoniärer och Standarförare.Till Barbaraordlista del 1


Barbaraordlista del 2

Lavett
Franska "l´affût" som betyder bjälke till underlag eller stöd.
I Barbarasammanhang var "Lavetterna" dom som stödde "Logistikmästaren". "Lavetterna" kommenderades ur "Byssfolket".

Legion Latin för fornromersk häravdelning.

Mörsare
Av latinets mortarium (gmf. mortel) som är en "kort kanon".
I Barbarasammanhang var "Mörsarna" dom som under "Kanonbefälhavarens" ledning utförde "Bombkastningen". "Mörsarna" kommenderades ur "Byssfolket".

3-pundaren
3 pund motsvarar ca 7,76 cm, som i sin tur är ungefär 7,5 cm, vilket var kalibern på vår salutpjäs.

Volontär
En som var anställd på bestämd tid för "utbildning till befälsämne".
I Barbarasammanhang alla fänrikar och därunder som ingick i "legionerna".

Värvad stam
Anskaffad av staten för fortsatt nyttjande över tiden.
I Barbarasammanhang alla löjtnanter och däröver som ingick i "legionerna".