Senaste nytt!

Sancta Barbarafirande genomförs den 4 december
Personlig inbjudan har skickats ut till alla betalande medlemmar!
Barbarahälsningar
Styrelsen

Lite framtidsinfo
Här kommer lite information och lite tankar om framtiden!
Trots pandemin så pågår det lite verksamhetför några av oss!

C A 9 information som skedde digitalt:
Fram till år 2030 sker en omfattande utveckling av artilleriet!
1. Artilleri kommer att tillföras Gotland?
2. Dagens 24 artilleripjäser skall bli 72!
3. Två artilleribataljoner skall bli fem!
4. Bodens artilleriregemente återtar beteckningen A 8.
5. I Kristinehamn organiseras nya A9. Antingen genom återköp av gamla
regementsområdet eller nybygge!
6. Traditionsarbetet fortgår med namn/nummer på de olika bataljonerna.
Nya regementsstandar, heraldik
Vem skall vårda minnet av de nedlagda förbanden mm
7. Stort behov av rekrytering av såväl officerare som värnpliktiga!

SMKR och värdförband:
1. SMKR ligger på om att vi skall skriva överenskommelse med vårt värdförband
P18. Alla KF skall enl SMKR ha sådan överenskommelse.
2. Vi är nu en egen region inom SMKR, Lasse Permerud är vår man i styrelsen
3. Möte med SMKR är planerat till den 24 november


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

God Jul och Gott Nytt ÅrKlicka för "Senaste Nytt"!