Senaste nytt!

Deltagande i GRKF "KFÖ" den 24 augusti på Suderbys
Vi har fått en slutlig inbjudan att anmäla 10 medlemmar. "Först till kvarn" gäller!

I år med NATO-fokus!
Föredrag om NATO kommer att hållas av Karlis Neretnieks.

Program
0900 Välkomstfika
0930
Geopolitiska förutsättningar vid vår NATO- anslutning.
Några extra tankar kring Baltikum - Karlis Neretnieks.
Att agera under NATO (US) befäl Planeringsarbetet inom NATO - Öv T W Johansson
Rapport från SMKR besök 2022 vid den finska pansarbrigaden - Bertil Malmström
1230 Lunch
1330 Gotlands framtida försvar. Svensk försvarsplanering - SC P18, Övlt A Malm
Lärdomar från kriget i Ukraina - Und P18
1500 Eftermiddagsfika
1530 Läget vid 32. Hvbat C 32. - Mj Göran Karlsson
Vilka erfarenheter kan vi i salen bidra med? Kortare workshop Medskick till framtida planering
Tillsammans försvarar vi Sverige. Orientering - Lasse Permerud
1730 Mingel och middag

Slutlig anmälan senast onsdag 17 augusti till ordföranden Anders
Nilsson via e-post: ordforande@a7kamratforening.se eller telefon:
070-474 38 18.

Kostnad för hela dagen inklusive middag är 200 kr (resten sponsras av A
7 Kf).
Betala via Swish i samband med anmälan till Anders tel: 070-474 38 18.
Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

Ärtlunch den 29 september kl. 12.00
Ärtlunchen genomförs i Arbis lokaler vid Kinbergs plats.
Anmälan till Göte Nilsson senast den 26 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

KFÖ
Info angående GRKF:s "KFÖ".
Se Senaste nytt!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Höstens ärtlunch den 29 sept har flyttats till Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!