Senaste nytt!

Anmälan till ärtlunchen den 29 september kl. 12.00
Ärtlunchen genomförs i Arbis lokaler vid Kinbergs plats.
Anmälan till Göte Nilsson senast den 26 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!

Hjälp oss med artiklar till tidningen senast den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Dags för anmälan till höstens ärtlunch den 29 sept i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!