Senaste nytt!

Dags för årsmöte 2021
A 7 Kamratförening inbjuder till årsmöte den 30 juni kl. 17.30 i Arbis lokaler
vid Kinbergs plats.

Du är välkommen kl. 17.00 för att mingla lite innan mötet!
Årsmötesförhandlingar kl. 17.30 enligt föreningens stadgar.

Efter mötet bjuder föreningen på smörgåstårta och öl.
Möjlighet till inköp av starkare drycker finns.
Egen plånbok gäller för detta!

Anmäl dig till Anders Nilsson på telefon 0704-74 38 18 eller via e-post till ordforande@a7kamratforening.se
SENAST den 28 juni

Välkommen!
Styrelsen


Lite framtidsinfo
Här kommer lite information och lite tankar om framtiden!
Trots pandemin så pågår det lite verksamhetför några av oss!

C A 9 information som skedde digitalt förra veckan:
Fram till år 2030 sker en omfattande utveckling av artilleriet!
1. Artilleri kommer att tillföras Gotland?
2. Dagens 24 artilleripjäser skall bli 72!
3. Två artilleribataljoner skall bli fem!
4. Bodens artilleriregemente återtar beteckningen A 8.
5. I Kristinehamn organiseras nya A9. Antingen genom återköp av gamla
regementsområdet eller nybygge!
6. Traditionsarbetet fortgår med namn/nummer på de olika bataljonerna.
Nya regementsstandar, heraldik
Vem skall vårda minnet av de nedlagda förbanden mm
7. Stort behov av rekrytering av såväl officerare som värnpliktiga!

SMKR och värdförband:
1. SMKR ligger på om att vi skall skriva överenskommelse med vårt värdförband
P18. Alla KF skall enl SMKR ha sådan överenskommelse.
2. Vi har numera en egen region inom SMKR, Lasse Permerud är vår man istyrelsen
3. Möte med SMKR planeras till hösten
4. Möte 18/5 med KF-ordförandena, Flottans män och P 18 (stabschefen) i
Tingstäde.
5. Målet är att skriva överenskommelse där vi skall få ekonomiskt stöd men också
vara behjälpliga med vissa tjänster där önskemålet är info om öns militärhistoria!
6. C P 18 är svårflirtad och vill fortsätta ge ekonomiskt stöd som nu på 30.000 till
KF-tidningen. Punkt slut!
Vi skall för detta bistå enl ovan.
Inget stöd till annat!

Museet
1. Öppnar på torsdag den 20 maj.
2. Arbetsgruppen är igång men där kan Leif informera vad man håller på med och
om det behövs hjälp

Tankar och funderingar:
1. Kallelse till styrelsemöte i juni kommer
2. Tycker Ni vi skall genomföra årsmöte exvis 30 juni utomhus eller avvakta till
ärtlunch 30 september eller annan tid. SVARA PÅ VAD NI TYCKER ÄR BÄST!!

Anders
som i går fick spruta 2


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Årsmöte 2021
Äntligen så är det dags för årsmötet 2021!

Inbjudan se under Senaste Nytt.

Museet öppnade den 20 maj
Kamratföreningsmedlemmar har gratis inträde!Klicka för "Senaste Nytt"!