Senaste nytt!

Lite framtidsinfo
Här kommer lite information och lite tankar om framtiden!
Trots pandemin så pågår det lite verksamhetför några av oss!

C A 9 information som skedde digitalt:
Fram till år 2030 sker en omfattande utveckling av artilleriet!
1. Artilleri kommer att tillföras Gotland?
2. Dagens 24 artilleripjäser skall bli 72!
3. Två artilleribataljoner skall bli fem!
4. Bodens artilleriregemente återtar beteckningen A 8.
5. I Kristinehamn organiseras nya A9. Antingen genom återköp av gamla
regementsområdet eller nybygge!
6. Traditionsarbetet fortgår med namn/nummer på de olika bataljonerna.
Nya regementsstandar, heraldik
Vem skall vårda minnet av de nedlagda förbanden mm
7. Stort behov av rekrytering av såväl officerare som värnpliktiga!

SMKR och värdförband:
1. SMKR ligger på om att vi skall skriva överenskommelse med vårt värdförband
P18. Alla KF skall enl SMKR ha sådan överenskommelse.
2. Vi har numera en egen region inom SMKR, Lasse Permerud är vår man istyrelsen
3. Möte med SMKR planeras till hösten
4. Möte 18/5 med KF-ordförandena, Flottans män och P 18 (stabschefen) i
Tingstäde.
5. Målet är att skriva överenskommelse där vi skall få ekonomiskt stöd men också
vara behjälpliga med vissa tjänster där önskemålet är info om öns militärhistoria!
6. C P 18 är svårflirtad och vill fortsätta ge ekonomiskt stöd som nu på 30.000 till
KF-tidningen. Punkt slut!
Vi skall för detta bistå enl ovan.
Inget stöd till annat!

Museet Har öppet i sommar!

Ärtlunch den 30 september
Ärtlunchen genomförs kl. 12.00 i Restaurang P 18 (f.d. Hwitstjärna)

Anmälan till Göte Nilsson senast den 28 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Årsmötet genomfördes den 30 juni
Oförändrad årsavgift 100 kr.
Betalas in på bg 192-0800 för de som ännu inte gjort rätt för sig!

Höstens ärtlunch den 30 sept
Se info på Senaste nytt!

Museet öppnade den 20 maj
Kamratföreningsmedlemmar har gratis inträde!



Klicka för "Senaste Nytt"!