Senaste nytt!

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

Ärtlunch den 29 september kl. 12.00
Ärtlunchen genomförs i Arbis lokaler vid Kinbergs plats.
Anmälan till Göte Nilsson senast den 26 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Höstens ärtlunch den 29 sept har flyttats till Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!