Senaste nytt!

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

Årsmötet genomfördes den 15 februari i Arbis lokaler vid Kinbergs plats
21 deltog i mötet. Årsavgiften, 100 kr, lämnades oförändrad och ska betalas senast sista mars.
Anders Jolby blir ny vice ordförande och Stefan Ekman ersätter Leif Svensson, som nu lämnar styrelsen, och blir ny kassör.
Efter mötet bjöds det på smörgåstårta och ordförande testade deltagarnas kunskaper om Gotland.


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra tisdagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Vill Du kustvandra eller jobba i museet som volontär?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!