Senaste nytt!

Hjälp oss med artiklar till tidningen senast den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Sancta Barbarafirande genomförs den 3 december
Personlig inbjudan har skickats ut till betalande medlemmar!
Barbarahälsningar
Styrelsen


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Årets Sancta Babarafirande sker 3 december
Se Senaste Nytt!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!