Senaste nytt!

Hjälp oss med artiklar till tidningen senast den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Sancta Barbarafirande genomförs den 2 december
Personlig inbjudan skickas ut till betalande medlemmar!
Barbarahälsningar
Styrelsen

Julsamling med efterföljande julkaffe
Du är välkommen till Visby domkyrka den 7 dec kl. 14.30 för årets Julsamling.
Vi ska vara uppsuttna i kyrkbänkarna senast kl. 14.20.
Efter samlingen bjuder P 18 på fika i församlingshemmet mellan 1530-1630.
Anmälan till ordförande Anders Nilsson senast den 19 november på tfn 0704-74 38 18 eller via e-post till ordforanden@a7kamratforening.se.
Anmäl då även eventuella allergier!


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra tisdagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!

Årets Sancta Babarafirande sker 2 december
Se Senaste Nytt!

Julsamling den 7 december kl. 14.30
Julsamling i Sankta Maria domkyrka anordnas av Gotlands Regemente. Se mer info under Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!