Senaste nytt!

Anmälan till ärtlunchen den 28 september kl. 12.00
Ärtlunchen genomförs i Restaurang P 18. OBS! Har flyttats till Restaurang P 18!!!
Regementsförvalare Daniel Martell berättar vid lunchen om sin utbildning i USA.
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan till Göte Nilsson senast den 25 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!

Hjälp oss med artiklar till tidningen senast den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Till Artilleriets kamratföreningar från C A 8
Artillerister,

Denna halvårssummering görs med vetskap om att de senaste månaderna har varit otroligt intensiva för alla på regementet. Detta till stor del med anledning av omvärldsläget där dess olika påverkansfaktorer numera har blivit till en normalbild för såväl oss på förbandet som för samtliga enheter i Försvarsmakten.

När jag nu skriver mitt sista brev som chef för Bodens artilleriregemente vill jag i denna unika situation som vi befinner oss i just nu passa på att lyfta fram all bra verksamhet regementet genomför, den förbandsanda som hela tiden återspeglas och den ihärdiga beslutsamhet kopplat till våra uppgifter som återfinns på regementet.

Som jag har nämnt i mina senaste brev har den omvärldsutveckling som nu pågått i drygt ett och ett halvt år påverkat oss på regementet såväl indirekt som direkt. Vi ställs ständigt inför utmaningar där vi alla måste vara fortsatt beredda på att agera utefter rådande läge. Händelseutvecklingen har därmed inneburit att våren bland annat har involverat omplanering av regementets uppgifter.

Fortsättningsvis har vårens stora moment handlat om den övningsserie som genomförts där regementet har visat på goda resultat såväl här i Boden som längre söderut i form av bland annat Älvdalen och slutligen i Skåne under Aurora 23. Vår funktion är mer efterfrågat än någonsin, vilket såklart ställer höga krav på oss som förband men som givetvis samtidigt är oerhört glädjande.

Under våren hann vi även med att uppleva ett historiskt beslut då det i mars undertecknades ett avtal mellan Storbritannien och Sverige som avser ett försäljningsavtal på 14 Archersystem. Undertecknandet betydde såklart stora synergieffekter för artillerisystemets utveckling vilket är oerhört positivt för funktionen.

Med bredden på all den verksamhet som bedrivs på förbandet och inom funktionen, både i detta nu men även framgent, vill jag skicka med er budskapet om att hålla i och håll ut, hjälp varandra igenom denna både utmanande och utvecklande tid. Det är tillsammans vi hjälps åt att hitta vägar framåt.

Som jag inledde är detta mitt sista brev i egenskap av chef för regementet. Efter fyra givande och utvecklande år för såväl mig personligen, som för regementet och funktionen är det dags för att lämna över fanan till min efterträdare. Det är såklart med viss vemod som jag nu lämnar regementet för nya utmaningar.

Jag vill därmed passa på att rikta ett stort tack till artilleriets samtliga kamratföreningar för ett givande och bra samarbete under dessa år. Ni har alla varit en stor del till min trivsel på jobbet och en framgångsfaktor för regementet, jag önskar er all lycka i framtiden.

Jag vill även passa på att önska min efterträdare överste Stephan Sjöberg ett stort grattis till ny jobbet, stort lycka till även till dig.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig sommar!

Regementschef, överste Magnus StåhlKustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra tisdagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Nästa aktivitet är ärtlunchen den 28 septemberi! OBS! Lunchen har flyttats till Restaurang P 18!
Se info på Senaste nytt!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!

Info från C A 8
Läs hans brev under Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!