Senaste nytt!

P.g.a. pågående pandemi har styrelsen beslutat följande:

Årsmötet som var planerat till den 25 februari skjuts på framtiden!
Nytt datum meddelas senare.

Årets Stockholmsträff ställs in!

Vårens ärtlunch som planerats till den 15 april skjuts även den på framtiden!
Nytt datum meddelas senare.

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Verksamhet!
Årsmötet är t.v. inställt och nytt datum meddelas senare.

Stockholmsträffen ställs in i år!

Vårens ärtlunch i april skjuts på framtiden tillsvidare.

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!