Senaste nytt!

Kamratträff i Stockholm genomfördes torsdagen den 16 mars
Träffen genomfördes på Militärsällskapet, Valhallavägen 104.

Välbesökt och uppskattad träff där bl.a. översten Mattias Thomsson berättade om totalförsvarets framtid och sina minnen från A 7-tiden.

Tack till alla som deltog!

Anmälan till ärtlunchen den 20 april kl. 12.00
Ärtlunchen genomförs i Arbis lokaler vid Kinbergs plats.
Anmälan till Göte Nilsson senast den 17 april via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.
Välkommen!

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

Kallelse till Gotlands Försvarsmuseums årsmöte den 11 april kl. 18.00
Samåkning rekommenderas, samling vid parkeringen Öster, vid MAX BURGER, kl. 17.00.
GFM bjuder på måltid.

Anmälan till gotlandsforsvarsmuseum@telia.com eller på telefon 0498-27 43 57 senast lördag den 8 april.

Välkommen!
GFM Styrelse


Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra tisdagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Årsmöte genomfördes den 16 feb
Årsavgiften oförändrad 100 kr.
Betalas innan den 31 mars!

Årsmöte i museet 11 april
Se Senaste nytt!

Dags för anmälan till ärtlunchen den 20 april i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!