Gotlands artilleriregementes kamratförening

Bildandet av A 7 Kamratförening
Föreningen bildades den 12 september 1937 och som föreningens förste ordförande valdes dåvarande kårchefen översten C.G.D. Hamilton. Antalet medlemmar var vid bildandet 232 stycken. Antalet medlemmar ökade sedan under de närmaste åren och var 295 stycken vid 1940 års slut.

Luftvärnets in- och utträde i föreningen
Efter en förändring i stadgarna 1959 så kunde även personal vid Lv 2 G bli medlemmar i föreningen. År 1963 "ingicks äktenskap" mellan A 7 och Lv 2 kamratföreningar genom bildandet av en gemensam kamratförening. "Äktenskapet" varade sedan fram till 1994 då Lv 2 ville profilera sig genom att ha en egen kamratförening. Vid "skilsmässan" hade föreningen drygt 400 medlemmar.

Från A 7 förbandsmuseum till Gotlands Försvarsmuseum
I mitten av 60-talet tog föreningen initiativet till att bygga upp ett museum vid Korsbetningen. Vidareutveckling av museet skedde sedan 1986, efter regementets "omgrupperingen" till Visborgs slätt, i P 18 gamla matsal. Utvecklingen där var till stor del föreningens förtjänst. Medlemmarna tog även stor del i arbetet med att avveckla och "packa ner" museet efter att samtliga Gotlands förband avvecklats år 2006. Därefter har medlemmarna hjälpt till med att "packa upp" museet och utveckla det till att bli Gotlands Försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde ca. 2 mil norr om Visby.
GFM, som slog upp sina portar den 11 juli 2009, kommer även fortsättningsvis att förändras och utvecklas genom medlemmarnas ideella och engagerade arbete.

Föreningen inför årsavgift
För att klara ekonomin i föreningen, p.g.a. bl.a. minskat/uteblivet stöd från Försvarsmakten (FM) så avvecklades det "Ständiga medlemskapet" år 2006. Detta medförde att antalet medlemmar minskade i slutet av 2005 från 382 stycken, då fanns det endast 9 betalande medlemmar, till slutet av år 2006 då föreningen kunde räkna in 225 "betalande medlemmar". En siffra som kunde accepteras som realistisk men naturligtvis kunde och borde ha varit större. Föreningen bestod i december 2015 av 173 medlemmar. Årsavgifterna har medfört att föreningen kunde planera och genomföra en lagom omfattande verksamhet samt fortsätta med att ge ut en medlemstidning. Tidningen som även många sponsrat genom "A 7 Tidningsfond"!
Från och med 2015 är alla medlemmar från 80 års ålder befriade från årsavgift. Detta gäller från det år då man fyller 80 år!

Minnesböcker
Mera om föreningen finns att läsa i minnesböckerna "Artilleriet vid Korsbetningen" och "Artilleriet vid Visborgs slätt". Båda böckerna finns till försäljning vid Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.

A 7 Kamratförenings stadgar

Stadgarna!
Föreningens i dag gällande stadgar utarbetades under 1983 av Anders Dahlgren. Omarbetning av stadgarna har därefter skett vid 4 tillfällen.
Du kan klicka på ikonen här till höger för att komma direkt till föreningsstadgarna.
Stadgarna hittar Du annars under rubriken "Arkivet" tillsammans med årsmötesprotokollen.

Kamratföreningens jubileumsår

Klicka här!
Föreningens 60-årsjubileum genomfördes med både salut och festmåltid år 1997.
Klicka på ikonen här till höger och läs en sammanställning om föreningens första sextio år.
Något 70-årsfirande genomfördes inte 2007 p.g.a. för få anmälda.
75-årsfirandet genomfördes den 20 och 21 juli 2012 med ca. 50 deltagare.
Vårt 80-årsjubileum genomfördes den 9 september 2017 även då med ca. 50 deltagare.


Föreningens Styrelse

Ordförande
Anders Nilsson

Vice ordförande
Anders Jolby

Kassör
Stefan Ekman

Sekreterare
Björn Wizén

Ledamöter
Nils-Folke Ericsson
Sylve Nilsson
Göte Nilsson

Ersättare
Gunnar Trennestam
Torbjörn Holmberg


Kontakta någon i styrelsen?
Klicka här!