7-pundarna

Här kan Du få reda på lite mer om 7-pundarna som var dom som under dagen och kvällen förde befälet och hade det totala ansvaret för hela Sancta Barbarafirandet.
För "Kanonaden" vilade dock ansvaret endast på Överkanoniären.


Kusen
"Kuse" är ett gammalt gotländskt ord som betyder: "Ledare, hög herre eller förman". Kusen var traditionsbevakaren och pådrivaren i "Barbarasammanhang". Han utsåg själv sin Kanonbefälhavare, Logistikmästare och Knekt.


Kanonbefälhavaren
En gammal och hög artilleriofficersbefattning. Han var chef för bombkastningen med 3-pundaren. Bombkastningen utförde han med hjälp av sina särskilt utvalda Mörsare. Han var även utvecklare och drillmaster för olika ceremonier.


Logistikmästaren
En äldre benämning på underhållsofficer. Hans uppgifter var att se till att Byssfolkets krav på både gastronomiska och kulinariska upplevelser, kopplat med struparnas ständiga rop efter "mera fukt", blev ordentligt tillfredsställt.
Han var chef över Lavetterna och ytterst ansvarig för att deras arbete utfördes med artilleristisk precision och utan någon som helst risk för felskjutning.


Knekten
Ordet "Knekt" behöver knappast någon presentation! Han övervakade firandet och gav förslag till bestraffningar av de ur Byssfolket, som inte uppförde sig såsom det förväntas av "En äkta Barbaraundersåte". Han var en given ledare och organisatör av "BABBEN CUP".


Överkononiären
Fritt översatt: "En som sysslar med kanoner". Han samlade på artilleristernas "Aha-upplevelser" under året. Dessa sammanställde, utvecklade och visade han upp för Byssfolket i Kanonaden. Han utsåg och utbildade själv sina Kanoniärer.
Han var en av 7-pundarna men valdes vid A 7 Officerssällskaps årsmöte för ett år i taget.Till Barbaraordlista del 2


Barbaraordlista del 1

Bombkastning
Kallade man förr "skjutning med artilleri" för.
I Barbarasammanhang var det lika med salutskjutning.

Byssa
Benämning på artilleripjäs innan den på 1600-talet började kallas för kanon.

Byssopulver
Första kända beteckningen på krut.

Byssfolk
Kallades dom som betjänade "byssorna" d.v.s. artilleristerna.
I Barbarasammanhang var det all personal som ingår i "legionerna".

Dusör
Värvningspengar.
I Barbarasammanhang var det benämningen på ”förtjänstmedaljerna” som delades ut under Kanonaden.

Kanonad
Ihållande kanoneld, häftigt angrepp. I Barbarasammanhang var det samma som "Spex".

Kanoniär
En som betjänar en kanon.
I Barbarasammanhang var "Kanoniärerna" dom ur "Byssfolket" som utsetts av "Överkanoniären", för att tillsammans med honom genomföra "Kanonaden".