Museievärd i sommar

Följande pass finns kvar att bemanna museet i sommar
29/5 mellan kl. 10.00 - 16.00

13/7, 27/7, 28/7, 29/7, 3/8 och 4/8 mellan kl. 10.00 - 17.00

20/8 och 21/8 mellan kl. 10.00 - 16.00

Du anmäler dig med ditt namn, telefonnummer och vilken/vilka dagar du kan göra en insats för kamratföreningen till Nils Folke Ericsson på mail:

nils.folke.ericsson@gmail.com eller

på telefon 070-526 55 91


Har du frågor så kontakta Nils Folke på tel: 070-526 55 91


Tack till dig som tar något/några av ovanstående "A 7-pass"!
Nils-Folke

På gång!

Verksamhet!
Årsmötet är t.v. inställt och nytt datum meddelas senare.

Stockholmsträffen ställs in i år!

Vårens ärtlunch i april skjuts på framtiden tillsvidare.

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!