Museievärd i sommar

Följande pass har föreningen fått att bemanna museet i sommar
19/5 och 21/5 mellan kl. 10.00 - 16.00

2/6, 11/6, 16/6, 17/6, och 30/6 mellan kl. 10.00 - 16.00

5/7, 13/7, 14/7, 20/7, 23/7, 29/7 och 30/7 mellan kl. 10.00 - 17.00

10/8, 11/8 och 12/8 mellan kl. 10.00 - 17.00

25/8 mellan kl. 10.00 - 16.00


Du anmäler dig med ditt namn, telefonnummer och vilken/vilka dagar du kan göra en insats för kamratföreningen till Nils Folke Ericsson på mail:

nils.folke.ericsson@gmail.com eller

på telefon 070-526 55 91


Har du frågor så kontakta Nils Folke på tel: 070-526 55 91


Tack till dig som tar något/några av ovanstående "A 7-pass"!
Nils-Folke

På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Höstens ärtlunch den 29 sept har flyttats till Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!