Museievärd i sommar

Följande pass har föreningen fått att bemanna museet i sommar
15/6 och 16/6 mellan kl. 10.00 - 16.00

3/7, 4/7, 11/7, 12/7, 18/7, 19/7 och 25/7 mellan kl. 10.00 - 17.00

1/8, 2/8, 9/8 och 10/8 mellan kl. 10.00 - 17.00

25/8 och 31/8 mellan kl. 10.00 - 16.00


Du anmäler dig med ditt namn, telefonnummer, e-postadress och vilken/vilka dagar du kan göra en insats för kamratföreningen till Nils Folke Ericsson på mail:

nils.folke.ericsson@gmail.com eller

på telefon 070-526 55 91


Har du frågor så kontakta Nils Folke på tel: 070-526 55 91


Tack till dig som tar något/några av ovanstående "A 7-pass"!
Nils-Folke

På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Årsmöte genomfördes den 16 feb
Årsavgiften oförändrad 100 kr.
Betalas innan den 31 mars!

Årsmöte i museet 11 april
Se Senaste nytt!

Dags för anmälan till ärtlunchen den 20 april i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!