Styrelsens medlemmar


Ordförande Anders Nilsson
Telefon 0498-27 41 40
Mobiltfn 0704-74 38 18
E-postadress: ordforande@a7kamratforening.se


Vice ordförande Nils-Folke Ericsson
Telefon 0498-26 55 71
Mobiltfn 0705-26 55 91
E-postadress: nils-folke@a7kamratforening.se


Kassör Leif Svensson (Materielansvarig)
Telefon 0498-27 18 04
Mobiltfn 0706-01 81 69
E-postadress: kassor@a7kamratforening.se


Sekreterare Stefan Ekman
Telefon 0498-21 91 56
Mobiltfn 0706-27 85 03
E-postadress: sekreterare@a7kamratforening.se


Ledamot Sylve Nilsson (Ansvarig för Sancta Barbarafirandet)
Telefon 0498-21 49 11
Mobiltfn 0705-15 78 83
E-postadress: sylve@a7kamratforening.se


Ledamot Göte Nilsson (Ansvarig för Minnesplatsen vid Blåhäll)
Telefon 0498-27 14 96
Mobiltfn 0709-27 14 96
E-postadress: gote@a7kamratforening.se


Ledamot Anders Jolby
Telefon 0498-27 63 39
Mobiltfn 0707-60 39 01
E-postadress: anders@a7kamratforening.se


Ersättare Gunnar Trennestam
Telefon 0498-29 13 60
Mobiltfn 0705-51 17 72
E-postadress: gunnar@a7kamratforening.se


Ersättare Christian Ericson
Mobiltfn 0735-61 89 29
E-postadress: christian@a7kamratforening.se

På gång!

Årsmötet genomfördes den 30 juni
Oförändrad årsavgift 100 kr.
Betalas in på bg 192-0800 för de som ännu inte gjort rätt för sig!

Höstens ärtlunch den 30 sept
Se info på Senaste nytt!

Museet öppnade den 20 maj
Kamratföreningsmedlemmar har gratis inträde!Klicka för "Senaste Nytt"!