Styrelsens medlemmar


Ordförande Anders Nilsson
Telefon 0498-27 41 40
Mobiltfn 0704-74 38 18
E-postadress: ordforande@a7kamratforening.se


Vice ordförande Nils-Folke Ericsson
Telefon 0498-26 55 71
Mobiltfn 0705-26 55 91
E-postadress: nils-folke@a7kamratforening.se


Kassör Leif Svensson (Materielansvarig)
Mobiltfn 0706-01 81 69
E-postadress: kassor@a7kamratforening.seSekreterare Björn Wizén
Mobiltfn 0703-94 01 98
E-postadress: sekreterare@a7kamratforening.se


Ledamot Sylve Nilsson (Ansvarig för Sancta Barbarafirandet)
Mobiltfn 0705-15 78 83
E-postadress: sylve@a7kamratforening.se


Ledamot Göte Nilsson (Ansvarig för Minnesplatsen vid Blåhäll)
Telefon 0498-27 14 96
Mobiltfn 0709-27 14 96
E-postadress: gote@a7kamratforening.se


Ledamot Anders Jolby
Telefon 0498-27 63 39
Mobiltfn 0707-60 39 01
E-postadress: anders@a7kamratforening.se


Ersättare Gunnar Trennestam
Mobiltfn 0705-51 17 72
E-postadress: gunnar@a7kamratforening.se


Ersättare Torbjörn Holmberg
Mobiltfn 0736-93 53 73
E-postadress: tobbe@a7kamratforening.se

På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Årsmöte genomfördes den 16 feb
Årsavgiften oförändrad 100 kr.
Betalas innan den 31 mars!

Årsmöte i museet 11 april
Se Senaste nytt!

Dags för anmälan till ärtlunchen den 20 april i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!