Här visas årets sponsorer!

Ett STORT TACK till er 75 som har sponsrat 2021 års Kamratfond
Martin Abrahamsson, Sverker Adolfsson, Björn Ahrling, Gun-Britt Alfström, Mats Annerstedt, Inge Ask, Gunilla Asklander, Sven-Åke Asklander, Thomas Bjuresten, Olle Bjurström, Carl Carlsson, Göran Carlsson, Leif Carlsson, Sven-Henry Carlsson, Anders Carp, Christer Christiansson, Günter Eckhardt, Maud Eckhart, Lennart Eklöf, Stefan Ekman, Stephan Ekström, Mats Eriksson, Nils-Folke Ericsson, Anders Fogelberg, Per Frödell, Ove Gardelius, Olle Gardell, Torsten Gerhardsson, Svante Hezekielsson, Harald Hoffman, Björn Håkansson, Jan Höglund, Jan Johansson, Anders Jolby, Thorvald Kaijser, Per-Inge Karlsson, Ulf Karlsson, Elisabeth Kimell, Bengt Klingvall, Harry Kvist, Arne Kågestedt, Anders Larsson, Tord Lickander, Lennart Lidholm, Bengt Lindroth, Kalle Lindström, Jan Löwenborg, Tony Löwenborg, Erik Mattsson, Alf Möllerström, Anders Nikker, Christer Nilsson, Lars-Gösta Nilsson, Nils Nilsson, Tomas Nilsson, Jan-Evert Olbrink, Alvar Olsson, Agneta Pettersson, Sten Pettersson, Sune Ronqvist, Stig Sandelin, Nils-Gunnar Smith, Bo-Gustaf Sorby, Per-Henrik Sorby, Christer Starkenberg, Cai Ström, Jan-Olof Stridh, Svante Ståhl, Thony Sundstrand, Sigvard Svensson, Mattias Thomsson, Tom Tibbling, Gunnar Trennestam, Thomas Wahl och Hans Waldenström.

Hjälp till att fylla sidan! - Bli sponsor Du också!

Läs mer om Kamratfonden!

Kan vi fylla hela sidan?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Betala in ditt bidrag till vår Kamratfond på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till Kamratfonden!


Till Medlemstidningen!

Läs mera om Kamratfonden!