Här visas årets sponsorer!

Ett STORT TACK till er 54 som har sponsrat 2022 års Kamratfond
Björn Ahrling, Gun-Britt Alfström, Mats Annerstedt, Inge Ask, Olle Bjurström, Göran Carlsson, Sven-Henry Carlsson, Anders Carp, Christer Christiansson, Lennart Eklöf, Stefan Ekman, Stephan Ekström, Nils-Folke Ericsson, Anders Fogelberg, Jim Frogestam, Per Frödell, Ove Gardelius, Olle Gardell, Torsten Gerhardsson, Curt-Christer Gustafsson, Svante Hezekielsson, Jan Johansson, Anders Jolby, Per-Inge Karlsson, Bengt Klingvall, Arne Kågestedt, Tord Lickander, Bengt Lindroth, Karl Lindström, Hans Ljungwald, Jan Löwenborg, Tony Löwenborg, Erik Mattsson, Alf Möllerström, Anders Nikker, Christer Nilsson, Lars Gösta Nilsson, Nils Nilsson, Åke Nordgren, Jan-Evert Olbrink, Agneta Pettersson, Göte Pettersson, Sten Pettersson, Sune Ronqvist, Stig Sandelin, Östen Sjöblom, Nils-Gunnar Smith, Bo-Gustaf Sorby, Per-Henrik Sorby, Christer Starkenberg, Jan-Ove Stridh, Cai Ström, Björn Strömberg och Svante Ståhl.

Hjälp till att fylla sidan! - Bli sponsor Du också!

Läs mer om Kamratfonden!

Kan vi fylla hela sidan?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Betala in ditt bidrag till vår Kamratfond på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till Kamratfonden!


Till Medlemstidningen!

Läs mera om Kamratfonden!