Här visas årets sponsorer!

Ett STORT TACK till er 62 som har sponsrat 2023 års Kamratfond
Martin Abrahamsson, Sverker Adolfsson, Björn Ahrling, Gun-Britt Alfström, Gunnar Andersson, Mats Annerstedt, Inge Ask, Sven-Åke Asklander, Björn Behm, Olle Bjurström, Göran Carlsson, Sven-Henry Carlsson, Anders Carp, Christer Christiansson, Lennart Eklöf, Stefan Ekman, Stephan Ekström, Nils-Folke Ericsson, Anders Fogelberg, Jim Frogestam, Per Frödell, Ove Gardelius, Olle Gardell, Torsten Gerhardsson, Svante Hezekielsson, Jan Johansson, Svenerik Johansson, Anders Jolby, Per-Inge Karlsson, Bengt Klingvall, Harry Kvist, Arne Kågestedt, Tord Lickander, Ulf Liljeborg, Lennart Lindholm, Bengt Lindroth, Kalle Lindström, Jan Löwenborg, Tony Löwenborg, Carl-Arne Malmberg, Erik Mattsson, Anders Nikker, Christer Nilsson, Nils Nilsson, Per-Arne Nilsson, Tomas Nilsson, Åke Nordgren, Jan-Evert Olbrink, Agneta Pettersson, Owe Pettersson, Per Pålsson, Bo-Gustav Sorby, Christer Starkenberg, Jan-Ove Stridh, Cai Ström, Svante Ståhl, Thony Sundström, Bengt Svensson, Sigvard Svensson, Gunnar Trennestam, Thomas Wahl och Bertil Öster.

Hjälp till att fylla sidan! - Bli sponsor Du också!

Läs mer om Kamratfonden!

Kan vi fylla hela sidan?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Betala in ditt bidrag till vår Kamratfond på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till Kamratfonden!


Till Medlemstidningen!

Läs mera om Kamratfonden!