Gotlandsartilleristen


"Gotlandsartilleristen" har tidigare i A 7 historia använts som namn på en tidning som var kopplad till förbandet och dess kamratförening. År 1955 användes även "Gotlandsartilleristen" som namn på en minnestidskrift för A 7 och Lv 2 G.
År 1963 "gifte sig A 7 och Lv 2 kamratföreningar" och gav därefter ut en gemensam tidning under namnet "A 7 och Lv 2 Kamratnytt". Förhållandet varade fram till 1994 då "äktenskapet upphörde".
A 7 Kamratförening gav därefter ut en egen medlemstidning under namnet Gotlandsartilleristen mellan åren 1994 och 2002.

Här kan Du ladda hem dom sista 7 nummrerna av GotlandsartilleristenLadda hem nummer 8 från 1998


Ladda hem nummer 9 från 1998


Ladda hem nummer 10 från 1999


Ladda hem nummer 11 från 1999


Ladda hem nummer 12 från 2000 - A 7 läggs ner den 30 juni.


Ladda hem nummer 13 från 2001


Ladda hem nummer 14 från 2002 - Sista Gotlandsartilleristen.


Gotlandsartilleristen nummer 1 - 7
I dagsläget finns inte någon digital tillgång till Gotlandsartilleristens första sju nummer.
Målsättningen är dock att få dessa nummer scannade, med bra kvalitet, så att även dessa skall gå att ladda hem från denna sida.

Vill även Du stödja Kamratfond?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Sätt in ditt bidrag till föreningens Kamratfond på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till vår Kamratfondfond!Vad är Kamratfonden?
Här kan Du läsa mer om föreningens Kamratfond!HEDER och STORT TACK till
alla årets sponsorer
Här kan Du se vilka dom är!