Kompaniernas standar


Kompanistandaren förvaras i dag vid Gotlands Försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde.
Kompanierna hade även ett bordsstandar som tillverkades, i samband med förbandets 10-årsjubileum av Sancta Barbarafirandet, år 1995.


Wisborgs kompani (21. komp)
Standarets färg är, liksom kompaniets, den blåa och kompanisymbolen är en stående vädur. Väduren, som är den äldsta av kompanisymbolerna, härstammar från ett sigill från år 1230 och kännetecknar den mellersta delen av Gotland.
I namnet Wisborg hade kompaniet sin koppling till Wisborgs slott som redan år 1645 hade artilleri ingående i sitt försvar.
Standaret mottogs av kompanichefen major Anders Nilsson.


Stålhatts kompani (22. komp)
Standarets färg är, liksom kompaniets, den gröna och kompanisymbolen är en svart häst. Hästen kännetecknar södra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Stålhatt har sin koppling till ”Redutten” eller ”Stålhatts skans” som uppfördes under Karolinertiden, år 1710 - 1712, utanför Klintehamn.
Standaret mottogs av kompanichefen kapten Karl Lindström.


Carlswärds komp (23. komp)
Standarets färg är, liksom kompaniets, den röda och kompanisymbolen är en ek.
Eken kännetecknar norra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Carlswärd har sin koppling till artilleriet vid Carlswärds fästning på ön Enholmen utanför Slite.
Standaret mottogs av ställföreträdande kompanichefen kapten Leif Svensson.

Lite kompanihistoria

Från kompaninumrering ...
Något år innan regementet flyttade från Korsbetningen till Visborgs slätt så ändrade man numreringen av grundutbildningskompanierna.
Detta gjordes för att ekonomerna hade problem med att hålla reda på alla kompanierna i budgetarbetet.
P 18 numrerade sina kompanier från ett och uppåt och samma gjordes vid A 7 medan Lv 2, som sedan sin tid vid Korsbetningen, hade sina två kompanier numrerade 10. och 11. Så lösningen blev att A 7 ändrade sin numreringen till 21, 22 och 23.

... till kompaninamn
På Visborgs slätt införde A 7 sedan namn på istället för nummer på sina kompanier.
Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner som var regemntschef mellan åren 1990 - 1991. Vid överlämnandet meddelade han även historiken i kompanisymbolerna på standaren.