Gotlands Artilleriregementes standar

Standaret har ljusblå standarduk och i mitten visas tre guldkronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det inre nedre hörnet två korslagda kanonrör i guld samt i det inre övre hörnet landskapet Gotlands vapen. Standaret har en frans av guld.Om Gotlands Artilleriregementes standar kan berättas följande
Standaret, fastställt genom generalorder 773/1938, överlämnades av kung Gustav V till dåvarande kårchefen, överste Carl Gustav D. Hamilton, på konungens 80-årsdag. Detta gjordes i samband med en stor militärparad på Gärdet i Stockholm den 16 juni 1938.
Utöver kårchefen deltog ur kåren löjtnant Georg von Döbeln, styckjunkare J. W. Pettersson, furir Signer, konstapel Ewert Svensson (senare Sveghammar) samt volontärerna 5/1 Hoppe och 16/2 Larsson.
Vid en högtidlighet på kaserngården den 18 juni samma år, då bl.a. biskop Ysander höll korum och medlemmar i Kamratföreningen deltog, överlämnades standaret till kåren.

A 7 heraldiska vapen


Enligt Tjänstemeddelande för försvarsmakten (TFG 770232) av den 29 augusti 1977 beskrivs regementets vapen såhär:
"Landskapet Gotlands vapen: i blått en stående vädur av silver med beväring i guld, bärande korsprydd stång av guld med rött baner med bård och fem flikar av guld. Krönt med kunglig krona och lagd över två korslagda kanoneldrör, allt i guld".

Även kompanierna hade standar
Klicka här för att se hur standaren ser ut och läsa lite om dom!