Verksamhet 2023

Ärtlunch i Arbis lokaler den 20 april kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande till Göte Nilsson senast den 17 april via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.45.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Arbis lokal vid Kinbergs plats den 28 september kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 21 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 2 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Några av tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Årsmöte genomfördes den 16 feb
Årsavgiften oförändrad 100 kr.
Betalas innan den 31 mars!

Årsmöte i museet 11 april
Se Senaste nytt!

Dags för anmälan till ärtlunchen den 20 april i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!