Preliminär Verksamhet 2021

Årsmötet är t.v. skjutet på framtiden! - Nytt datum meddelas senare.


Årets Stockholmsmöte är inställt p.g.a. pågående pandemi!


Ärtlunch den 15 april har skjutits på framtiden! - Nytt datum meddelas senare.


Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för sjätte gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Vi träffas den 30 juni för att minnas den dag som A 7 avvecklades
En preliminär aktivitet som skulle ha genomförts 2020 då det var 20 år sedan vårt regemente avvecklades.
Vi försöker genomföra den i år i stället om intresse finns!
Ordförande Anders Nilsson minnestalar, mingel med utbyte av minnen och gemensam måltid. Ta gärna med egna foton!
Inbjudan mailas/skickas ut senare!

Ärtlunch i Restaurang P 18 den 30 september kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 4 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Årsmöte 2021
Äntligen så är det dags för årsmötet 2021!

Inbjudan se under Senaste Nytt.

Museet öppnade den 20 maj
Kamratföreningsmedlemmar har gratis inträde!Klicka för "Senaste Nytt"!