Verksamhet 2022

Ärtlunch i Arbis lokal vid Kinbergs plats den 29 september kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande senast den 26 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller skickas till Anders Nilsson, Kung Magnus väg 28, 621 39 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 3 december
Personlig inbjudan skickas ut till betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna


På gång!

Dags för anmälan till höstens ärtlunch den 29 sept i Arbis lokaler vid Kinbergs plats!
Se info på Senaste nytt!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!